Bejstam Juridik är en juridisk byrå som ägnar sig åt juridisk rådgivning, processföring och utbildning åt såväl företag och privatpersoner som myndigheter. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är förvaltningsrätt och rättsområden med koppling till förvaltningsrätt, såsom exempelvis offentlig upphandling, kommunalrättsliga frågor, offentlighet och sekretess, m.m.

Vi är specialiserade inom förvaltningsrätt

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är sådant som ryms under rubriken förvaltningsrätt, till exempel offentlig upphandling, socialrätt, kommunalrättsliga frågor, offentlighet och sekretess. Vi har valt att begränsa oss till att arbeta med dessa frågor eftersom vi har lång och erkänd erfarenhet inom detta område.
Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen har blivit ett allt större och viktigare rättsområde i dagens samhälle. Genom vår långa erfarenhet av förvaltningsprocess och kunskaper rörande offentlig upphandling kan vi erbjuda Er hjälp oavsett vilken roll ni har och oavsett i vilket skede upphandlingsprocessen befinner sig.

Offentlighet och sekretess

Bestämmelserna om offentlighet och sekretess utgör en viktig beståndsdel i ett demokratiskt samhälle. Den grundlagsskyddade rätten till insyn i myndigheter är avgörande för att kunna kontrollera deras verksamhet, såväl i generella avseenden som i enskilda ärenden. Lars Bejstam är en flitigt anlitad expert inom detta ämnesområde och föreläser för såväl myndigheter som privata företag.

Kommunalrätt

Vi erbjuder utbildning för kommunpolitiker och kommunala tjänstemän i kommunalrättsliga frågor. Vi kan även bistå såväl myndigheter och organisationer som enskilda i frågor som rör domstolsprövning av kommunala beslut.

Socialrätt

Möjligheten till ekonomisk ersättning och annat bistånd från t.ex. socialnämnder, Försäkringskassan och arbetslöshetskassor kan vara avgörande i vissa situationer. Det fria vårdvalet har ökat möjligheten att välja en vårdgivare som motsvarar den enskildes önskemål. Vi kan hjälpa myndigheter, organisationer och enskilda i sådana frågor.

Utbildning

Den offentliga upphandlingen har blivit ett allt större och viktigare rättsområde i dagens samhälle. Genom vår långa erfarenhet av förvaltningsprocess och kunskaper rörande offentlig upphandling kan vi erbjuda Er hjälp oavsett vilken roll ni har och oavsett i vilket skede upphandlingsprocessen befinner sig.

Förvaltningsrätt och förvaltningprocess

Förvaltningsrätt är det rättsområde som styr relationen mellan enskilda och myndigheter. Eftersom den enskilde är beroende av myndighetens beslut är det viktigt att de rättssäkerhetsgarantier som ska stärka den enskildes ställning respekteras. Vi har mångårig expertis inom detta område och kan hjälpa både myndigheter och enskilda att se till att ärenden handläggs korrekt.

Utbildningar och föredrag

Inom de områden vi är verksamma erbjuder vi utbildningar för myndigheter, företag och organisationer som behöver stärka sin kompetens. Vi kan ge såväl kortare föredrag eller mer omfattande utbildning. Lars Bejstam har mer än 35 års erfarenhet av utbildning på universitetsnivån men är också ofta anlitad för andra utbildningsuppdrag. Kontakta oss så kan vi gemensamt planera innehåll och form som tillgodoser ert behov av utbildning.

Det är vi som är Bejstam Juridik

Lars Bejstam

Juris doktor och docent

Lars Bejstam är juris doktor och docent i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. Lars är också flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang och han är sedan ca 15 år redaktör och ansvarig utgivare för Förvaltningsrättslig tidskrift. Lars är särskilt intresserad av förvaltningsprocess, dvs. förfarandet i myndigheter och domstolar och förhållandet mellan myndigheter och enskilda, frågor om offentlighet och sekretess samt socialrättsliga frågor.


Malte Bejstam

Jurist

Malte Bejstam arbetar med rättsområden som offentlig upphandling, förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, kommunalrätt, arbetsrätt och högskolejuridik. Han bedriver även utbildning och föreläsningar inom offentlig upphandling, upphandlingsstrategi, kontraktsuppföljning, m.m. Har ni ett problem som ni behöver hjälp med så är ni välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av hur ni lämpligen går vidare med ärendet.

"Vi kan området förvaltningsrätt, såväl utifrån den enskildes som myndighetens perspektiv. Vår erfarenhet som konsult innefattar bland annat stora statliga upphandlingar men även stöd åt enskilda i kontakt med olika myndigheter. Referenser kan lämnas vid förfrågan."

Kontakta oss

Kontakta oss om du behöver rådgivning, offert eller vill veta mer om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa just dig. Ring, maila eller besök oss på vårt kontor mitt emot länsstyrelsen i Umeå.

Organisationsnummer
556961-3846
Bankgiro: 445-3544

Besöksadress:
Kungsgatan 91
903 30 Umeå

Lars Bejstam
Tel: 070 – 531 46 56
E-post: lars@bejstam.se

Malte Bejstam
Tel: 070 – 24 24 979
E-post: malte@bejstam.se

För övriga frågor:
E-post: info@bejstam.se